เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เข้าร่วมขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อำเภอเขาชะเมานายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานนำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ซึ่งอำเภอเขาชะเมาได้รับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ต่อจากอำเภอแกลง ณ Shy automax ระยอง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และได้ส่งมอบให้แก่อำเภอวังจันทร์ ณ ปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเขาชะเมา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย