เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล

Share this post :

Facebook
Twitter

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่าง และกองคลังเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรฃัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย