เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Share this post :

Facebook
Twitter

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคมและประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ปรับวิธีคิด พัฒนาชีวิต พึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นจำนวน ๔ วัน ๓ คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านตรอกสัตบัน หมู่ ๔ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย