เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และภาคีเครือข่าย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และภาคีเครือข่าย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดระยอง และเพื่อเป็นการบูรราการด้านการฟื้นฟูสุขภาพกับหน่วยบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงยังเป็นการให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย