เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมโครงการ “ช้างป่าอยู่รอด คนเขาชะเมาปลอดภัย”

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายไพรัช แดงทำดี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ “ช้างป่าอยู่รอด คนเขาชะเมาปลอดภัย” โดยมีกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งอาหารของช้างป่า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากช้างป่าให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นแนวรั้วกันชนแบบธรรมชาติ ลดปัญหาการออกนอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ของช้างป่า ณ บริเวณทุ่งหญ้าคชานุรักษ์ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (พวาพลู) บ้านเขาพัง หมู่ ๓ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย