เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

Share this post :

Facebook
Twitter

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้น ภายใต้ “โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ ร่วมมือและแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย