เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Share this post :

Facebook
Twitter

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบ 2566 เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย