เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ประจำปี พ.ศ.2566

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำฆ้อ ได้รับการสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อ
ได้จัด“โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ประจำปี พ.ศ.2566”
จัดอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม กลุ่มสตรีอายุ 35 – 60 ปี ในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย