เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

Share this post :

Facebook
Twitter
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย