เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

Share this post :

Facebook
Twitter

ตามเทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

๑.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโณง

นางสาวรัตนา โต๊ะกาหลี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

28
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย