เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา

เทศบาลตำบลชำฆ้อจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ็อ ดังนี้

๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนัหปลัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ

-พนักงานจ้างทั่วไป

๑.ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

77
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย