เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแคพซีล (CAPE SEAL) สายชำฆ้อ – ศรีประชา หมู่ที่ 3,1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
File
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย