เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีประชา – ชำฆ้อ หมู่ที่ 1,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
uploadsfiles4490