เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแชมเปญพร้อมฐาน ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
uploadsfiles4486
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย