เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแชมเปญพร้อมฐาน ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
uploadsfiles4486