เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ขุดซ่อมแซมท่อน้ำประปาแตก บริเวณพื้นที่หมู่ 5

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ขุดซ่อมแซมท่อน้ำประปาแตก บริเวณพื้นที่หมู่ 5