เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ขุดตอไม้ข้างทางที่ล้ำเขตเข้ามาในเส้นถนนลูกรัง

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ และนายสิงห์หา ปลื้มผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ขุดตอไม้ข้างทางที่ล้ำเขตเข้ามาในเส้นถนนลูกรัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ม.9 ต.ชำฆ้อ