เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ขุดท่อน้ำประปา เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กองช่าง และนายเพ็ชรรัตน์ นิตยลาภ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ลงพื้นที่ขุดท่อน้ำประปา เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลชำฆ้อ