เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ขุดร่องระบายน้ำข้างทางหมู่ 5 เพื่อป้องกันน้ำท่วมล้นขึ้นบนทางถนน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่หมู่ 5 ขุดร่องระบายน้ำข้างทาง เพื่อป้องกันน้ำท่วมล้นขึ้นบนทางถนน

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย