เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง ร่วมกับ การไฟฟ้าเขาชะเมาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระสายส่งไฟ้ฟ้า

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง ร่วมกับ การไฟฟ้าเขาชะเมาลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระสายส่งไฟ้ฟ้าซอยคลองหวาย-เนินต้นชัน

พร้อมเพื่อหม้อแปลงไฟขนาน 30KVจำนวน1ลูก หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย