เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งถังแชมเปญความจุ20Q หมู่6 เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำ

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งถังแชมเปญความจุ20Q หมู่6 เนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย