เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ดำเนินการขุดถ่ายเทน้ำจากสระให้ลงสู่บ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ดำเนินการขุดถ่ายเทน้ำจากสระให้ลงสู่บ่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9 เพื่อแก้ไขปัญหาเนื่องจากสระน้ำประปาน้ำแห้ง ทำให้น้ำไม่พอใช้

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย