เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนสายศรีประชาบนซอย2 หมู่3 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนสายศรีประชาบนซอย2 หมู่3 ตำบลชำฆ้อ