เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ดำเนินการงานขุดวางท่อระบายน้ำข้ามทางเนื่องจากท่อเก่าชำรุด

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ลงพื้นที่ดำเนินการงานขุดวางท่อระบายน้ำข้ามทางเนื่องจากท่อเก่าชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อใหม่ หมู่ที่5 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย