เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่โค่นทับหลังคาศาลาวัด วัดถ้ำเนรมิตหมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่โค่นทับหลังคาศาลาวัด วัดถ้ำเนรมิตหมู่ที่ 5 ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากฝนตกและพายุลมแรง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย