เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่3 เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 6 กันยายน 2666 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่3 เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย