เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่2 ซอยชำฆ้อ-หนองเสม็ด

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 21 กันยายน 2666 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่2 ซอยชำฆ้อ-หนองเสม็ด เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา