เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย สท.บุญเลิศ บุญล้ำ และ สท.จอม โพธิ์แก้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย