เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) ซอยสวนขนุน-รพช. หมู่ที่5

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาล งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย กองช่าง แพทย์ตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) ซอยสวนขนุน-รพช. หมู่ที่5 เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ขอบคุณเมืองแกลงการโยธา บริจาคยางมะตอย

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย