เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่5

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 7 สิงหาคม 2666 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่5 เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ขอบคุณเมืองแกลงการโยธา บริจากยางมะตอย จำนวน 5 ตัน