เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่8

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 25 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาล งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) บริเวณหมู่ที่8 เพื่อปรับปรุงถนนให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย