เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) เส้นถนนเขาช่องลม-หนองมน ในเขตพื้นที่หมู่ 4 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) เส้นถนนเขาช่องลม-หนองมน ในเขตพื้นที่หมู่ 4 ตำบลชำฆ้อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรถใช้ถนนในการสัญจร