เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ซ่อมแซมไฟส่องสว่างสปอร์ตไลท์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟส่องสว่างสปอร์ตไลท์ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย