เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ตัดกิ่งไม้ข้างทาง ขวางทางเข้า-ออก บริเวณเขตหน้าโรงเรียนบ้านชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ข้างทาง ขวางทางเข้า-ออก บริเวณเขตหน้าโรงเรียนบ้านชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย