เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณประดิษฐานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และโรงเรียนบ้านเขาช่องลม ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณประดิษฐานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเตรียมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย