เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกอบเครื่องสูบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่รพ.เขาชะเมาฯ

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร กองช่าง พร้อมกับ สจ.มนัสวัฒน์ ผ่องใส กองช่างอบต.เขาชะเมา และกองช่างรพ.เชาชะเมาฯ ร่วมกันประกอบเครื่องสูบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่รพ.เขาชะเมาฯ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย