เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่ขุดร่องน้ำรื้อท่อประปาเก่า

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ขุดร่องน้ำรื้อท่อประปาเก่าและวางท่อน้ำประปาใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาเก่ามีขนาดเล็ก

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย