เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นวงเวียนสี่แยกชำฆ้อ เนื่องจากพื้นชำรุด และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบวงเวียน

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นวงเวียนสี่แยกชำฆ้อ เนื่องจากพื้นชำรุด และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบวงเวียน เพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นของประชาชนและเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน