เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

สำรวจความเสียหาย ต้นยางพารา และมอบหลังคาเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้เสียหาย ที่เกิดจากพายุลมแรง

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ต้นยางพารา และมอบหลังคาเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้เสียหาย ที่เกิดจากพายุลมแรง

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย