เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลชำฆ้อตรวจสอบและซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่ที่1,5 พร้อมทั้งดูการวางท่อประปาหมู่ที่ 5

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่ที่1,5 เพื่อประชาชนที่ขับขี่ในเส้นทางนี้ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย พร้อมทั้งดูการวางท่อประปาหมู่ที่ 5

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย