เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้ดำเนินการขุดเปลี่ยนท่อข้ามทาง ซอย ชำฆ้อซอย3 หมู่ที่2 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้ดำเนินการขุดเปลี่ยนท่อข้ามทาง ซอย ชำฆ้อซอย3 หมู่ที่2 ตำบลชำฆ้อ เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีขึ้น ขอให้ผู้ที่ขับขี่ทางนี้ลบหลีกเส้นทางนี้ก่อน ขออภัยในความไม่สะดวก