เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

แก้ปัญหาต้นไม้ข้างทางบดบังทัศนวิสัยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเขาช่องลม

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่แก้ปัญหาต้นไม้ข้างทางบดบังทัศนวิสัยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเขาช่องลม

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย