เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พิธีปิดงานโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น 600 ชั่วโมง เพื่อมอบให้เป็นวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับผู้พิการ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายไพศาล โพธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีปิดงานโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น 600 ชั่วโมง เพื่อมอบให้เป็นวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับผู้พิการ เพื่อหารายได้และเป็นอาชีพเสริมในการดำเนินชีวิต

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย