เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ที่นอน หมอน มุ้ง และเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการและสังคม พร้อมด้วย นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา สจ.มนัสวัฒน์ ผ่องใส นายพิเชษฐ์ ศรีเพ็ชร กำนันตำบลชำฆ้อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ที่นอน หมอน มุ้ง และเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง