เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกัดและกระเช้า ให้กับผู้ที่รักษาสุขภาพพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่อง

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นายภูชิต เกียรติสมกิจ ปลัดอำเภอเขาชะเมา นางสาวมะลิ แดงทำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 นายราเชน เจริญมงคล สารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ และคณะสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกัดและกระเช้า ให้กับผู้ที่รักษาสุขภาพพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงอายุโดยทั่วไป (อายุ 100 ปีขึ้นไป)