เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เยี่ยมบ้านผู้พิการ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่3 หมู่ที่4 และ หมู่ที่5

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการและสังคม พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บุญล้ำ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่3 หมู่ที่4 และ หมู่ที่5

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย