เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กองสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลังคาบ้านของนางสำเนา ขันตี

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ซ่อมแซมหลังคาบ้านของนางสำเนา ขันตี เนื่องจากหลังคาบ้านได้ชำรุดจากลมพายุพัดปลิว เมื่อเวลาฝนตก น้ำฝนจะสาดเข้าบ้านจึงขอความช่วยเหลือให้ซ่อมแซม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รพ.สต.ชำฆ้อ ลงช่วยเหลือทำแผลและแนะนำการดูแลแผล ให้นางสำเนา ขันตี ซึ่งผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจติดตามคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย