เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

การประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานกิจกรรมต่างๆในปี พ.ศ.2567

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานกิจกรรมต่างๆในปี พ.ศ.2567

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย