เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กิจกรรมโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ )

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย