เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดมหกรรมกีฬาระยองเกมส์

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง จัดโดย องค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง