เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย